Blogging

Un blog és una pàgina on l’escriptor (que a la vegada exerceix d’editor) escriu informació variada a mode de diari.

Els blogs tenen unes característiques en comú que les defineixen: la data, les entrades endreçades per ordre cronològic invers, i els comentaris amb els que els lectors poden interectuar.

La senzillesa estructural d’un blog fa que qualsevol persona (encara que no tingui coneixements de programació i informàtica) pugui fer el seu propi portal. La creació d’un blog s’aconsegueix seguint les instruccions que et dona el propi servidor. Els servidors de blog més coneguts són: blogger i wordpress.

La historia dels blogs no és molt llunyana. El primer blog s’atribueix al creador del world wide web al 1992, on apuntava al “seu diari” els canvis més significatius de la seva investigació de projectes web.

ignasi

Anuncios