Periodisme ciutadà

Son moltes les definicions que podem emprar per a fer referencia al “periodisme ciutadà”. Segurament, la més correcte, és la activitat del ciutadà que pren protagonisme amb la iniciativa de recollir i difondre informació.
I aquest és el futur: “daily me”, “el meu diari”; aquesta expressió tan acertada de Nicholas Negroponte del seu llibre “Being digital”, reflexa una societat de la informació diferent: “online”, més lliure i molt més variada. Informació “a la carta”; cartes per a tots els gustos i pensaments.
No és tan sols un canvi en el “fet informatiu” si no que també és un canvi de “concepció”, de “mentalitat”. L’essència és diferent; el ciutadà informa i s’informa, formant part d’una manera més activa i real de la societat de la informació. “We the media”, ja ho diu el llibre de Dan Gillmor, nosaltres som els mitjans.
Aquesta realitat que poc a poc està agafant forma ha estat possible únicament gràcies a internet i als serveis que la xarxa ofereix. Els blogs son segurament els principals responsables d’aquesta nova era; la gent informa de manera immediata i oberta. Fora bo destacar també les xarxes socials online que fan cada vegada més pròxima aquesta informació.

ignasi

Anuncios